Mehmet Ali Yıldırım Kimdir?

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım Kimdir?

Mehmet Ali Yıldırım 1977 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı yerde tamamladıktan sonra 2002 yılında Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimine başladı. Yüksek Lisans Tezi olarak 152 numaralı Ayntab Şer‛iyye Sicili üzerinde çalışmış olan Yıldırım, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Doktora öğrenimine başladı ve 2010 yılında “Tanzimat Döneminde Meslek Okulları” başlıklı teziyle öğrenimini tamamladı. 2004-2006 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Kilis Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi ve 2006-2010 tarihleri arasında- 2007 de tüzel kişiliğine kavuşmuş olan- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Yıldırım, Ekim 2010’dan bu yana aynı yerde Yardımcı Doçent olarak Osmanlı Türkçesi ve Yakınçağ Osmanlı Tarihi’ne yönelik lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir. Ayrıca Osmanlı’da Mesleki-Teknik Eğitim konusu üzerinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Adı

Mehmet Ali

Soyadı

YILDIRIM

Unvan

Yrd. Doç. Dr.

Doğum Yeri ve Tarihi

Nizip 22.03.1977

Birimi/B ölümü

Fen Edebiyat Fak. / Tarih

E-posta/web

maliyildirim@kilis.edu.tr

Yabancı Dil-Puanı

İngilizce – 71,250 (ÜDS)

Tel

0348 – 8222350/1413

Öğrenim Düzeyi

Düzey

Bölüm veya A.Bilim Dalı/ Bilim Dalı

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih Muğla Üniversitesi

2002

Y. Lisans

Tarih/Yakınçağ Anabilim Dalı Gaziantep Üniversitesi

2006

Doktora

Tarih/Yakınçağ Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi

2010

Akademik Unvanlar

Unvan

Üniversite

Yıl

Yrd. Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2010

Doç. Dr.

   

Prof. Dr.

   

İdari Görevler

 Görev

Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müd.Yrd.  2010-

Üyelikler

Yayınlar

1-YILDIRIM, Mehmet Ali, YILDIRIM, N., Gaziantep Yöresinde Barak Boyu, Damla Matbaası, Gaziantep, 2011.
2- YILDIRIM, Mehmet Ali, “1895-1896 İsyanları Sırasında Ayntab’da Ermeniler ve Hınçak Cemiyeti”, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, C.XXVII, S.44, Ankara, 2008, s.166-179.
3-YILDIRIM, Mehmet Ali, “XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Ayntab Kazasında Ermeni Milliyetçiliği ve Amerikalı Misyonerler”, (EUSAS II, 22-24 Mayıs, Kayseri, 2008), Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, C.III, Erciyes Üniversitesi Yayını-163, Kayseri 2009, s.51-63.
4-YILDIRIM, Mehmet Ali, “Osmanlı’da İlk Çağdaş Zirai Eğitim Kurumu: Ziraat Mektebi (1847-1851)”, OTAM, S.24. Ankara, 2010, s.223-237.
5-YILDIRIM, Mehmet Ali, “Baraklar ve Ezo, Döne Gelin Adları” Uluslararası Gaziantep Araştırmaları  (Sözlü Kültür,  Dil ve Edebiyat) Sempozyumu, 10-12 Nisan, Gaziantep, 2008.